ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ECOVISION NET – ΑΣΔΑ


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ECOVISION NET – ΑΣΔΑΣτο πλαίσιο του προγράμματος που ονομάζεται REDEVA-S ο ΑΣΔΑ στοχεύει σε διάφορες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και δράσεις  ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης ομάδων πολιτών σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης, βιωσιμότητας, ΑΠΕ κλπ.
Η ECOVISION NET με ομάδες εργασίας έχει ενεργή συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος.
Έναν άλλο πόλο περιβαλλοντικού ενεργειακού ενδιαφέροντος αποτελούν οι προτάσεις που ο ΑΣΔΑ έχει καταθέσει στο υπουργείο Οικονομίας για έγκριση και χρηματοδότηση από ποικίλα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΣΔΙΤ, ΕΣΠΑ κλπ.)

Παράλληλα η Διοίκηση ΑΣΔΑ αποφάσισε την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας με το Έργο Πολιτών.
Σχεδιαζόμενες δραστηριότητες (Outputs) του προγράμματος REDEVA-S στα πλαίσια του Intelligent Energy και του ειδικού αναπτυξιακού που επεξεργάζεται ο ΑΣΔΑ.

Περιγραφή επιθυμητού αποτελέσματος από το πρόγραμμα REDEVA-S
1.    Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης για την καταναλισκόμενη ενέργεια σε 5 τουλάχιστον τοπικές κοινότητες συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.
2.    Μια μελέτη για τις καλύτερες πρακτικές και το ξεπέρασμα τεχνολογικών δυσκολιών σε σχέση με τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας στην Ευρώπη.
3.    Πρακτικός οδηγός για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων βιωσιμότητας ειδικών για την τοπική αυτοδιοίκηση.
4.    Μεγάλης κλίμακας ενημέρωση και επίδειξη χρήσης ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας.
5.    Ενημερωτικές καμπάνιες σε σχολεία όλων των βαθμίδων για τη χρήση ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας.
6.    Ημερίδες και ενημερωτικά workshops  σε επαγγελματικές ομάδες, μαθητές κλπ. για τη  χρήση ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας.
7.    Δημιουργία ενός εργαλείου συμβουλευτικού με συμμετέχοντες από όλους τους τομείς π.χ επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, οργανώσεις περιβάλλοντος κλπ. που θα ονομάζεται forum ενέργειας και θα έχει σαν στόχο τη συνεργασία των ομάδων που δουλεύουν ή ασχολούνται με θέματα ενέργειας.
8.    Διαδραστικό εργαλείο βασιζόμενο στο web που θα υποστηρίζει τον πολίτη που αναζητά πληροφόρηση και πρόσβαση στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα που τον απασχολούν και θα απευθύνεται και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
9.    Συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων στο Σύμφωνο των Δημάρχων (πρωτοβουλία για το σχεδιασμό επίτευξης του στόχου 20-20-20 σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας).
10.    Ηλεκτρονική σελίδα προγράμματος, φυλλάδιο προγράμματος και ηλεκτρονικά newsletter.
11.    Ηλεκτρονικό οδηγός για τον πολίτη τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Περιγραφή σχεδιαζόμενης δράσης στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού προγράμματος Δυτικής Αθήνας
1.    Εκπόνηση Σχεδίου  και υλοποίηση δράσεων  για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή με σκοπό την ένταξη ολόκληρης της Δ. Αθήνας στις βιώσιμες κοινότητες και την επίτευξη του στόχου 20-20-20.
2.    Δημιουργία και λειτουργία  Κέντρου Ενεργειακής Πληροφόρησης και Πράσινης Επιχειρηματικότητας Δυτικής Αθήνας.
3.    Εκτεταμένη  εφαρμογή μικρού μεγέθους φωτοβολταϊκών στις στέγες δημοσίων και δημοτικών κτιρίων.
4.    Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό.

Περιγραφή της πρότασης δράσης της Ecovision Net σε συνεργασία με τον ΑΣΔΑ και τους συλλογικούς φορείς της Δυτικής Αθήνας για την Ενέργεια
1.    Δημιουργία ενός 16σέλιδου εντύπου με θέματα: Α) Μέθοδοι καταγραφής ενεργειακού αποτυπώματος, Β) Πρακτικές ενέργειες εξοικονόμησης και μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και καυσίμων. Οι φορείς μας αναλαμβάνουν την ανάλυση ανά τεχνολογία (π.χ εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος, ΑΠΕ, παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και ανακύκλωση) – κειμενογράφηση – σχεδιασμό – εκτύπωση – διανομή σε ομάδες ενδιαφερομένων κατόπιν υπόδειξης.
2.    Δημιουργία τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού μηνύματος ευαισθητοποίησης. Οι φορείς μας αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τη δημιουργία τους.