Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία – εταιρική κοινωνική ευθύνη & κοινωνική επιχειρηματικότητα: Η πρόκληση της εποχής μας

Συνέδριο «Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία – εταιρική κοινωνική ευθύνη & κοινωνική επιχειρηματικότητα: Η πρόκληση της εποχής μας»
Δευτέρα 30η Μαΐου 2011, 9.00-18.00
Αthens Information Technology (AIT) στην Παιανία (www.ait.gr)

Το Συνέδριο με θέμα «Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία – εταιρική κοινωνική ευθύνη & κοινωνική επιχειρηματικότητα: Η πρόκληση της εποχής μας», υπό τη διοργάνωση της Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» και την υποστήριξη του Athens Information Technology (AIT) , έχει ως στόχο την επίτευξη διαλόγου μεταξύ των Κοινωνικών εταίρων, των δημοσίων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών καθώς και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Ζητούμενο αποτελεί η ανάπτυξη του καινούργιου τομέα της Οικονομίας, της «Κοινωνικής Οικονομίας», για την οποία πρόσφατα έγινε πολύς λόγος. Με το προσχέδιο νόμου για τον «Εθελοντισμό και τις ΜΚΟ», με το σχέδιο νόμου «Για την θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» και με το Σχέδιο Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου- Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους» έχει αρχίσει ήδη ένας ενεργός διάλογος δημόσιας διαβούλευσης στην χώρα μας, στις σχέσεις κράτους και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Στα πλαίσια των εργασιών του Συνεδρίου θα γίνει προσπάθεια ώστε να δοθούν απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα: Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία; Τι είναι το κοινωνικό επιχειρείν; Τι ανάγκες καλύπτει; Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης; Παράλληλα, θα γίνει σύγκριση της Ελληνικής και ξένης πραγματικότητας, με ζητούμενο την συμβολή στην ανταλλαγή ιδεών για την ανεύρεση λύσεων, στη δημιουργία συνεργειών, στη νομική και θεσμική ενημέρωση καθώς και στην έμπρακτη υποστήριξη, σύμπραξη & αλληλοβοήθεια ανθρώπων.

Η εξεύρεση πόρων για την χρηματοδότηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας αντιμετωπίζει δυσκολίες και προκλήσεις. Συνάμα όμως αποτελεί εφαλτήριο επιχειρηματικότητας και πηγή δημιουργίας λύσεων. Με λίγα επιτυγχάνονται πολλά. Η ευρηματικότητα και η καινοτομία ήταν πάντα οι δυνάμεις που αναπλήρωναν την έλλειψη χρημάτων γιατί στρατεύουν αποθέματα ψυχής, κουράγιου και δύναμης. Συσπειρώνουν και μοχλεύουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά που κατορθώνουν το ακατόρθωτο! Τα οφέλη δεν είναι αμιγώς χρηματικά και για λίγους, αλλά πολύ-επίπεδα, υλικά και άυλα για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αποτέλεσμα του νέου γίγνεσθαι είναι η δημιουργία  ενός καινούργιου ανθρώπου αλληλέγγυου προς τον συνάνθρωπό του.

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας και την τυχόν αρωγή σας.

Οικονόμου Αλέξανδρος, Επιστ. Υπεύθυνος Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»

Χριστιάνα Γαρδικιώτη, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Εργασιών & Κέντρου Κοινωνικής Οικονομίας