Δηµιουργοί της ζωής µας µέσα στην σηµερινή κρίσηΣεµινάριο µε τον Ιωάννη Αναστασίου, Ph.D.

Σαββατοκύριακο 15-16 Οκτωβρίου 2011, 09:30 – 18:00

IΩΝΙΚΟ Κέντρο, Λυσίου 11, Πλάκα (www.ionic.gr)

Μετρό : Μοναστηράκι, Σύνταγµα, Ακρόπολη
 Ειδική τιμή για τα μέλη της Ecovision net 60 euro.

Η σηµερινή κρίση επιταχύνεται και είναι διάχυτη σε όλα τα επίπεδα : προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό, παγκόσµιο...... Στον καθένα µας εµφανίζεται µε προβλήµατα: σωµατικά, ψυχολογικά, ενεργειακά, νοητικά, πνευµατικά.
Μπροστά στα αδιέξοδά µας, µπαίνουµε επιτέλους στον κόπο αναζήτησης µε πιο θεµελιώδη ερωτήµατα: Για ποιο λόγο όλα αυτά; Τι κρύβεται πίσω από αυτές τις αλλαγές; Υπάρχει κάποιο νόηµα πίσω από τα προβλήµατά µου ή είµαι έρµαιο της τύχης; Γιατί αρρωσταίνω; Γιατί µου έρχονται τόσα ανάποδα; Τι πρέπει να
συνειδητοποιήσω και µε ποια µέθοδο θα τα ξεπεράσω; Υπάρχουν δικές µου ευθύνες και πού βρίσκονται ; Γιατί η χαρά είναι τόσο λιγοστή στον κόσµο της αφθονίας; και άλλα πολλά.

Η παρουσίαση αυτή προτείνει τις γενικές γραµµές προς ένα δρόµο εξόδου, σαν µίτο Αριάδνης. Παρουσιάζει σύγχρονες επιστηµονικές, καινοτοµικές και πρωτόγνωρες στην Ελλάδα γνώσεις, πάνω στον µηχανισµό της δηµιουργίας κάθε ανισορροπίας που ζούµε. Από τις βαριές ασθένειες µέχρι τις ελαφρές αναποδιές, το
σεµινάριο θα παρουσιάσει µια λεπτοµερή χαρτογράφηση-σύνδεση µεταξύ του κάθε συγκεκριµένου προβλήµατός µας από την µία πλευρά µε την ψυχολογία και τον εγκέφαλό µας από την άλλη. Θα ανακαλύψουµε τότε, µε αποδείξεις πια, πως είναι δυνατόν οι ερµηνείες µας για το κάθε τι να µας κυβερνούν εν αγνοία µας.
Θα χρειασθεί να τις αναθεωρήσουµε, παίρνοντας επιτέλους την υγεία και την ζωή µας στα χέρια µας.

Η δυνατότητα τέτοιων πρακτικών αποτελεσµάτων αρµονίας στην βιολογία και ψυχολογία µας ίσως θεωρείται απίστευτη. θα παρατεθούν λοιπόν και άλλες καινοτοµικές γνώσεις για την πραγµατική υφή του Χρόνου που φαίνεται να είναι πίσω από το κάθε τι.
Εκεί θα ανακαλύψουµε µια άλλη εικόνα, όχι µόνο για τους νόµους της φύσης, αλλά και για την δύναµη της σκέψης, την διαίσθηση, την τηλεπάθεια, κτλ. Μετά από δύο αιώνες χωρισµού, η φυσική θα συναντήσει, απλά και αποδεικτικά, την µεταφυσική. Η ίδια η έννοια της πραγµατικότητας που βιώνουµε θα αναθεωρηθεί, ενώ βαθιές πνευµατικές µας ερωτήσεις θα απαντηθούν και θα εµφανισθούν απλοί τρόποι για να βοηθηθούµε.

Η φιλοδοξία της συνάντησης είναι να δηµιουργηθεί µέσα µας η βεβαιότητα πως το να βρούµε την έξοδο από τις όποιες κρίσεις µας εξαρτάται από εµάς τους ίδιους και θα προταθούν γι’ αυτό απλοί τρόποι εφαρµογής. Προκειµένου να ξεκινήσουµε αµέσως επανακτώντας τις ισορροπίες µας : σωµατική, ψυχολογική, ενεργειακή, νοητική, πνευµατική. Η καθαρή εικόνα της πραγµατικότητάς µας και η δυνατότητα ελέγχου της από εµάς τους ίδιους θα αλλάξει το βλέµµα µας για την ζωή και την πορεία µας µέσα σ’ αυτήν.

Όλα τα στοιχεία βασίζονται µόνο σε αποδεδειγµένες επιστηµονικές γνώσεις, και όχι σε ελεύθερες υποθέσεις, χωρίς να χρειάζεται όµως κάποια επιστηµονική κατάρτιση για την κατανόησή τους. Θα υπάρξουν ανταλλαγές απόψεων και εµπειριών µε τους συµµετέχοντες για πολλά παραδείγµατα ανισορροπιών µας και του δρόµου συνειδητοποίησης και εξόδου από αυτές.

Στο διήµερο αυτό θα έχουµε τον διπλό χρόνο από ό,τι στην ηµερίδα της 21 Μαΐου για να µπορέσουµε (α) να εξετάσουµε πιο βαθιά τα βασικά σηµεία, (β) να ασχοληθούµε µε περισσότερα παραδείγµατα προβληµάτων των συµµετεχόντων και (γ) να βάλουµε µια τάξη στον κυκεώνα θεραπευτικών και άλλων µεθόδων που υπάρχουν. Το σεµινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυµούν µε τέτοιες καινοτοµικές γνώσεις των βασικών και αλληλένδετων αρχών Βιολογίας-Ψυχολογίας-Φυσικής να εναρµονίσουν τα διάφορα επίπεδα ερµηνειών τους για τον κόσµο, την ανθρώπινη φύση, και βέβαια τον εαυτό τους, και να αποκοµίσουν φεύγοντας πρακτικές µεθόδους για την υγεία τους και την ζωή τους γενικότερα.

Κόστος συµµετοχής για το διήµερο: 120 ευρώ.
Φοιτητές, άνεργοι, όσοι συµµετείχαν στις 21/5 καθώς και μέλη της ecovision net: 60 ευρώ.
Το µεσηµεριανό διάλειµµα µίας ώρας υπολογίζεται να γίνει περίπου στις 14:00.

Πληροφορίες / Εγγραφές: 6946 831135 και 24280 94743

Βιογραφικό: Ο κ. Αναστασίου σπούδασε Φυσική (Θεσσαλονίκη), Πυρηνική Μηχανική (Καναδάς, ΗΠΑ) Στρατηγική Επιχειρήσεων (Γαλλία). Εργάστηκε στο Παρίσι στην πυρηνο-ηλεκτρική βιοµηχανία και κατόπιν ως σύµβουλος
επιχειρήσεων και πολιτικών φορέων σε θέµατα υψηλών τεχνολογιών. Τα τελευταία 10 χρόνια εργάσθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέµατα Στρατηγικής και Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Έρευνας. Ανήσυχος ως επιστήµονας µπροστά στις
αδυναµίες των ίδιων των επιστηµών πάνω στις πιο καυτές αναζητήσεις της αλήθειας για την φύση και τον άνθρωπο, µελέτησε σε βάθος επί δεκαετίες πολλαπλές καινοτοµικές πηγές και φιλοσοφικά ρεύµατα για να διαπιστώσει πώς
συνδέονται τα διάφορα επίπεδα γνώσεων.

Πιστεύει ότι είναι σήµερα απόλυτα απαραίτητο να γίνει προσβάσιµη σε όλους µια σύνθεση επιστηµονικά τεκµηριωµένη που θα εκτοξεύσει τον καθένα µακριά στις γνώσεις, πέρα από πολλά κατεστηµένα και στενά µονοπάτια για το τι είναι αληθινό
στο Σύµπαν και δυνατό και εφαρµόσιµο στην Ζωή. Να αγγίξουν έντονα οι µεγάλες αλήθειες για την πραγµατικότητά µας το πλατύ κοινό µε απλό και κατανοητό τρόπο, ώστε να µας βοηθήσουν άµεσα, προσωπικά και συλλογικά, στην επανάκτηση της ισορροπίας µας. Η διάδοση µιας τέτοιας σύνθεσης είναι απόλυτα επείγουσα µέσα στις τόσες αλλαγές που γνωρίζουν ο ίδιος ο Άνθρωπος, οι κοινωνίες µας και η Γη µας ολόκληρη.

Επαναπατρίσθηκε πρόσφατα για να ασχοληθεί αποκλειστικά µε αυτόν τον σκοπό.